Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Duży wzrost eksportu drobiu z Ukrainy

W styczniu 2020 roku ukraiński eksport drobiu mierzony wagą wywiezionych towarów wzrósł aż o 27,8 procent w porównaniu do stycznia 2019 roku osiągając wartość 37.350 ton - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Wartościowo wzrost ukraińskiej sprzedaży drobiu był skromniejszy i wyniósł 18 procent czyli niespełna 46 milionów dolarów.

Jednocześnie ukraińskie urzędy statystyczne raportują spadek importu drobiu, o 20 procent, do nieco ponad 9 tysięcy ton. W wartościach pieniężnych spadek wyniósł 16 procent, a import podliczono na 3,9 mln dolarów.

W ocenie KIPDiP jeśli grypa ptaków nie zatrzyma ukraińskiej ofensywy eksportowej, można się spodziewać, że wywóz zagraniczny mięsa drobiowego z tego kraju sięgnie w 2020 roku około 600 tys. ton.© Portal Spożywczy 2022-05-28 03:06:13