Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Carrefour rozszerza współpracę z Caritasem w zakresie odbioru żywności

Carrefour Polska odpowiadając na wymogi ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, podjął decyzję o kontynuacji i rozszerzeniu współpracy w tym zakresie z Caritas Polska. Podpisana umowa dotyczy współpracy i odbioru żywności w hiper- i supermarketach sieci na terenie całego kraju.


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:02:17