Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

EY: Rynek żywności i napojów pod znacznym wpływem koronawirusa

W przypadku Polski i Europy koronawirus zadziałał wzrostowo na producentów żywności trwałej i artykułów higieny osobistej, poprzez wzmożony, częściowo paniczny wzrost zakupów na zapas. Takie zakupy będą skutkowały spadkiem sprzedaży w okresie „post wirusowym”. Przewidujemy jednakże wartościowy i ilościowy wzrost sprzedaży artykułów FMCG w porównaniu do I i II kwartału 2019 – oceniają Łukasz Wojciechowski, partner, Dział Audytu Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY i Dominika Piotrowska-Skwarło, Assistant Director, Dział Rozwoju biznesu i marketingu EY.


© Portal Spożywczy 2022-01-27 03:35:06