Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MF przygotowało projekt rozporządzenia zwiększającego gwarancje BGK de minimis dla firm do 80 proc.

MF przygotowało projekt rozporządzenia zwiększającego gwarancje BGK de minimis dla firm do 80 proc. kwoty kredytu - podano w ocenie skutków regulacji projektu.


Autor: PAP
Data: 13-03-2020, 10:52

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest rozszerzenie zakresu realizowanego dotychczas z powodzeniem instrumentu gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poprzez m.in. podwyższenie poziomu zabezpieczenia spłaty kredytu do poziomu 80 proc." - napisano.

Obecnie poziom gwarancji wynosi 60 proc.

"Zwiększenie możliwości pozyskiwania gwarancji udzielanych przez BGK będzie stanowić wsparcie MŚP ze wszystkich branż" - dodano.

MF ocenia, że możliwe jest udzielenie 40-45 tysięcy gwarancji dla 18 tysięcy beneficjentów rocznie.

"Gwarancje de minimis umożliwiają uruchomienie akcji kredytowej dla MŚP w kwocie ok. 12 mld zł rocznie" - dodano.

MF pisze, że aktualnie na rachunku Krajowego Funduszu Gwarancyjnego zgromadzona została kwota ok. 1,2 mld zł, która ma służyć na pokrycie kosztów i wydatków wynikających z udzielanych gwarancji przez BGK i do czasu wyczerpania tych środków nie będzie zachodziła konieczność angażowania środków budżetowych z tytułu udzielanych gwarancji. 

© Portal Spożywczy 2020-11-30 00:12:03