Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Hochland Polska powołał Zespół Koordynacji Działań Ochronnych

Od samego początku sytuacji kryzysowej w firmie aktywnie działa Zespół Koordynacji Działań Ochronnych, zajmujący się wszystkimi aspektami ochrony przed zagrożeniem koronawirusem. W naszej organizacji nie odnotowano jak dotąd podejrzenia infekcji koronawirusem, jednakże bardzo uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na wprowadzenie natychmiastowych środków zaradczych – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Piotr Knauer, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hochland Polska.

Prezes podkreśla, że głównym firmy celem jest ochrona zdrowia naszych pracowników oraz utrzymywanie zdolności do funkcjonowania firmy, a co za tym idzie ciągłości zaopatrzenia polskich rodzin w podstawowe produkty spożywcze. Bezzwłocznie został wdrożony cały katalog wewnętrznych procedur.

Wdrożone procedury mają na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i funkcjonowania biznesu, oraz wzmocnienie przestrzegania higieny, m. in.:
-       Wprowadzenie zakazu odwiedzania zakładów i biur Hochland Polska przez osoby trzecie - o ile nie jest to związane z funkcjonowaniem biznesu. Nawet takie osoby, jak np. kierowcy TIR'ów, powinny wypełnić Oświadczenie dotyczące historii ich podróży i kontaktów w ostatnich trzech tygodniach. Na podstawie tego dokumentu,  wyłącznie upoważnione osoby z Działu Jakości decydują ostatecznie o wydaniu zezwolenia na wejście na teren zakładu/biura lub nie.
-       Wprowadzenie zakazu wyjazdów służbowych dla wszystkich Pracowników grupy Hochland. Tylko w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać udzielona zgoda na wyjazd służbowy, po konsultacji i za zgodą Dyrektora Generalnego.
-       Zniesienie wszelkich ograniczeń na pracę wykonywaną w formie „home office”.
-       Zachęcanie wszystkich Pracowników po każdym spotkaniu do dezynfekcji rąk. Odpowiednie środki dezynfekcyjne mogą być nabyte i rozliczone przez Pracowników, koszty ponosi firma.
-       Zachęcenie wszystkich Pracowników do korzystania z termometrów dla dobrowolnego sprawdzania siebie, jako dodatkowego szczególnego zabezpieczenia i zachowania dodatkowej ostrożności przez pomiar temperatury.  Urządzenie tego typu daje w bardzo krótkim czasie wynik pomiaru. W przypadku podwyższonej temperatury to sygnał do podjęcia dalszej procedury postępowania.
-       W przypadku zaobserwowania u Pracowników takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, rekomendowanie pozostania w domu, bezzwłoczne telefonicznie powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Pracownicy są zobowiązani również w takim przypadku do zgłoszenia tego faktu telefonicznie lub mailowo Pracodawcy.
-       W przypadku powrotu Pracowników z miejsc szczególnie zagrożonych koronawirusem rekomendowanie korzystania z kwarantanny domowej.
-       W naszych zakładach dezynfekowane są kilka razy dziennie powierzchnie najczęściej dotykane tj. klamki, stoły, blaty etc.
-       Spotkania zespołów, również zarządu odbywają się zdalnie, korzystając z systemów video-konferencyjnych. Funkcjonuje to lepiej niż myśleliśmy.© Portal Spożywczy 2021-06-13 19:44:40