Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Credit Agricole: Polska branża drobiarska stosunkowo odporna na epidemię COVID-19

W najbliższych miesiącach czynnikiem negatywnym dla cen skupu drobiu będą utrudnienia eksportowe związane z pojawieniem się zatorów w unijnym łańcuchu dostaw żywności związanych z epidemią COVID-19 - czytamy w Agromapie Credit Agricole Bank Polska.


Autor: Credit Agricole
Data: 19-03-2020, 14:31
Jak koronawirus wpłynie na sektor drobiarski i jajeczny? fot. shutterstock

W ostatnich miesiącach odsezonowana cena skupu drobiu kształtowała się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Wyższym cenom drobiu sprzyja zwiększony popyt ze strony konsumentów szukających tańszej alternatywy dla wieprzowiny, której ceny osiągnęły rekordowe poziomy ze względu na ASF w Chinach. W konsekwencji wykryte w Polsce ogniska ptasiej grypy, które zamknęły przed polskim eksportem drobiu część rynku spoza UE (m.in. Chiny i RPA), nie miały istotnego wpływu na ceny.

- Uważamy jednak, że efekt ten będzie mniej widoczny niż w przypadku cen skupu bydła i trzody chlewnej (patrz powyżej). W okresie I-XI 2019 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 10,3% r/r wobec wzrostu o 20,9% w analogicznym okresie 2018 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu był wyższy wolumen sprzedaży, podczas gdy ceny uzyskiwane przez eksporterów pozostały na poziomie zbliżonym jak w analogicznym okresie poprzedniego roku - czytamy w analizie.

W ujęciu geograficznym największy przyrost polskiego eksportu drobiu odnotowano do Chin, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 3,77 zł/kg (2,7% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,36 zł/kg (-4,9% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,78 wobec 2,57 przed rokiem, wskazując na wzrost opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym oraz krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,90 zł/kg oraz 4,00 zł/kg na koniec 2021 r. - oceniają analitycy.

W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen jaj. Wyższe ceny są efektem ograniczenia produkcji w reakcji na jej relatywnie niską opłacalność w poprzednich kwartałach. Dane nt. wstawień kur niosek wskazują, że kolejne kwartały mogą przynieść pogłębienie spadku produkcji jaj, co będzie oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu cen. W krótkim okresie czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen mogą być utrudnienia w eksporcie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

W okresie I-XI 2019 r. wartość polskiego eksportu jaj wzrosła o 9,6% r/r wobec spadku o 21,8% w analogicznym okresie 2018 r. Cena skupu jaj klasy M na koniec stycznia wyniosła 36,32 zł/100 sztuk
(+17,5% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,16 zł/kg (-8,4% r/r). W konsekwencji w styczniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 31,26 wobec 24,35 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 36 zł/100 sztuk oraz ok. 38 zł/100 sztuk na koniec 2021

© Portal Spożywczy 2020-06-06 22:19:10