Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kontrowersje w związku z ustawą o handlu ziemią rolną na Ukrainie

Po przyjęciu przez parlament budzącej na Ukrainie kontrowersje ustawy o handlu ziemią rolną z jednej słychać głosy o tym, że był to "historyczny moment", a jej wdrożenie pozwoli na "ucywilizowanie rynku ziemi", a z drugiej strony podejmowane są próby unieważnienia głosowania.


© Portal Spożywczy 2022-05-25 06:46:38