Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Do uczestnictwa w polskiej giełdzie rolnej dołączył drugi dom maklerski

Do uczestnictwa w systemie Platformy Żywnościowej dołączył drugi dom maklerski działający na terenie kraju – PGE Dom Maklerski. Platforma Żywnościowa to realizowany przez KOWR projekt rynku towarów rolno-spożywczych w postaci elektronicznej giełdy pszenicą.

Platforma Żywnościowa, czyli giełda w formie rynku rolnego, funkcjonuje na Towarowej Giełdzie Energii SA i jest pierwszym w Polsce elektronicznym narzędziem umożliwiającym giełdowy obrót pszenicą w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot).

Uczestnicy giełdy (rolnicy, handlowcy, przedsiębiorstwa przetwórcze i inne podmioty) mają możliwość dokonania kupna/sprzedaży pszenicy w bezpieczny sposób, przy ograniczonym ryzyku wynikającym przede wszystkim ze zmian cen.

Aby zapewnić szybki i bezpieczny przebieg operacji giełdowych, TGE S.A. przeprowadza autoryzację podmiotów świadczących usługi przechowywania zboża. Autoryzacji poddawane są także domy maklerskie pośredniczące w transakcjach giełdowych, laboratoria odwoławcze oraz jednostki autoryzujące magazyny.

Według stanu na 22 kwietnia 2020 r. w systemie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych działało 15 profesjonalnych magazynów autoryzowanych przez giełdę, zapewniających możliwości składowania pszenicy, o łącznej dostępnej powierzchni przechowalniczej wynoszącej 75 tys. ton. Sieć magazynów rozkłada się wielu punktach kraju, co zapewnia uczestnikom obiór bądź dostawę pszenicy w dogodnej lokalizacji.

TGE S.A. dopuściła dotychczas dwie instytucje finansowe: Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz PGE Dom Maklerski S.A., których zadaniem jest reprezentowanie uczestników Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, tj. składają zlecenia na giełdzie w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Jednostką odpowiedzialną za kontrolę autoryzacyjną magazynów wchodzących w skład Sieci Magazynów Autoryzowanych jest J.S. Hamilton Poland Sp. Natomiast uprawnienia do przeprowadzania odwoławczych analiz laboratoryjnych nadano dwóm podmiotom, tj. Polcargo International Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 © Portal Spożywczy 2021-12-02 08:48:50