Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zmiana w radzie nadzorczej Makro

20 kwietnia w KRS spółki Makro Cash and Carry Polska zarejestrowano zmianę polegającą na wykreśleniu z rady nadzorczej Eddiego VANHILLE i wpisaniu do rady Oliviera VAN DEN BOSSCHE.


Autor: www.dlahandlu.pl
Data: 23-04-2020, 10:26
Zmiana w radzie nadzorczej Makro i wyniki za 2019 rok/ fot. materiały prasowe

W roku 2019 spółka osiągnęła przychód w wysokości 6.518,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 30,1 mln zł co stanowi poprawę do roku poprzedniego o 14,5 mln zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wynagrodzenia członków zarządu wzrosły z 7,6 mln zł w 2018 roku do 11,2 mln zł w 2019 roku.

Spółka planuje kontynuowanie dotychczasowej działalności podstawowej oraz rozwój usługi dostarczania towarów do klientów profesjonalnych oraz dalszą profesjonalizację swojej działalności poprzez koncentrację na klientach z segmentu HoReCa i handlu detalicznego. Spółka w tym celu nadal inwestuje w szkolenia sprzedażowe dla wszystkich pracowników oraz kontynuuje reorganizację logistyki poprzez dystrybucję towarów za pośrednictwem platform logistycznych ponadto wdrożyła światowej klasy systemu JDA z funkcjonalnością centralnego zamawiania towarów - napisano w sprawozdaniu finansowym spółki.

Przeciętne zatrudnienie w okresie październik 2018 – wrzesień 2019 w Makro wyniosło 4.770 osób.

© Portal Spożywczy 2020-07-14 02:39:33