Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Strategia "Od pola do stołu" przyjęta przez KE. Zmniejszy się zużycie pestycydów i nawozów

Komisja Europejska przyjęła strategię „Od pola do stołu”, która ich zdaniem ma budować zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności. Wśród celów do zrealizowania do roku 2030 są m.in. ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc., zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc., a także strategia zakłada przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne.© Portal Spożywczy 2021-07-24 10:28:43