Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Costa Coffee w Polsce ma nowego prezesa

Costa Coffee w Polsce ma nowego prezesa. Został nim Gordon Mowat. W roku obrotowym trwającym od marca 2018 r. do lutego 2019 r. firma wykazała 41 mln zł straty. Spółka stawia na nowe otwarcia i rozwój maszyn vendingowych na stacjach paliw.


Autor: dlahandlu.pl
Data: 22-05-2020, 10:56
Nowy prezes Costa Coffee w Polsce; fot. shutterstock.com

W kwietniu spółka Costa Coffee wykreśliła z listy zarządu Tomasza Kruka i Andrzeja Jackiewicza (były prezes zarządu), a wpisała Jane Carlin, Wojciecha Skoczylasa oraz Gordona Mowata (nowy prezes).

W sprawozdaniu spółki za rok obrotowy trwający od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019 r. czytamy, że  spółka otworzyła w tym czasie 8 nowych kawiarni oraz zamknęła 6 lokalizacji. Łącznie na koniec omawianego okresu spółka zarządzała 145 punktami. Jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w raportowanym okresie wyniosły 208 460 605,80 (2018: 195 728 730,13 zł). 

Wynik finansowy za 12 miesięcy przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej, zamknął się stratą w wysokości - 41 086 048,39 zł. (2018: strata - 45 519 795,13 zł), natomiast strata ze sprzedaży w kawiarniach, po uwzględnieniu kosztów administracyjnych wyniosła - 6 399 442,52 zł. (2018: - 6 230 025,99 zł).

W raporcie podano, że właścicielem spółki Costa Coffee Polska S.A. jest Spółka Costa LTD posiadająca 100% udział w kapitale, natomiast jednostką dominującą jest obecnie The Coca-Cola Company.

Więcej na dlahandlu.pl.

© Portal Spożywczy 2020-06-05 08:55:28