Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W skład Krajowej Grupy Spożywczej wejdą także giełdy rolno-spożywcze

Oprócz Krajowej Spółki Cukrowej, w skład Krajowej Grupy Spożywczej wejdą również inne spółki z udziałem Skarbu Państwa m.in. spółki prowadzące giełdy rolno-spożywcze.

Jan Białkowski, podsekretarz stanu, w kwietniu odpowiedział na zapytanie posłanki Urszuli Pasławskiej w sprawie Narodowego Holdingu Spożywczego. Jak czytamy w dokumencie: (...) Koncepcja (utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej - red.) przedstawia rozwiązania, które mogą zostać zastosowane w celu utworzenia podmiotu działającego na zasadach rynkowych i posiadającego realny wpływ na rynek rolno-spożywczy. Należy zauważyć, że z uwagi na przedsiębiorczy (biznesowy) charakter projektu, omawiana koncepcja została sformalizowana w postaci dokumentu, który przyjął nazwę „Biznes plan Krajowej Grupy Spożywczej” (...) Proces kształtowania się Krajowej Grupy Spożywczej – z uwagi na jej docelowy kształt oraz skalę – rozłożony jest w czasie. Niemniej jednak, koncepcja ta przewiduje, że niezależnie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A., innymi podmiotami biorącymi udział w tworzeniu ww. podmiotu będą również inne spółki z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym, m.in. spółki prowadzące giełdy rolno-spożywcze (...). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Ministrowi Aktywów Państwowych „Biznes plan Krajowej Grupy Spożywczej” w celu stosownego wykorzystania. Należy bowiem wskazać, że obecnie Minister Aktywów Państwowych posiada wyłączne kompetencje do podejmowania wiążących decyzji właścicielskich (m.in. zgody korporacyjne) w spółkach z sektora rolno-spożywczego, które uwzględnione zostały w koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej (...).

Więcej na dlahandlu.pl.© Portal Spożywczy 2021-10-26 22:11:20