Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Facebook pomoże identyfikować fałszywe treści napotkane w Internecie

Facebook uruchamia kampanię, która ma pomóc ludziom identyfikować fałszywe treści napotkane w Internecie i zachęcić ich do czujności odnośnie wiarygodności informacji.

Opracowana wspólnie z fact-checkerami kampania “Trzy pytania pomocne w walce z fałszywymi wiadomościami” będzie realizowana w całej Europie. Użytkownicy platformy zobaczą w swoich Aktualnościach serię reklam kierujących do strony internetowej www.stampoutfalsenews.com zawierającej tytułowe trzy pytania oraz dodatkowe podpowiedzi, pomocne w weryfikacji autentyczności treści.

Trzy główne pytania kampanii to:

*Skąd pochodzi treść? Jeśli nie ma źródła, poszukaj go.

*Czego brakuje? Zapoznaj się z całą historią, a nie samym nagłówkiem.

*Co czujesz? Osoby tworzące fałszywe treści mogą chcieć Tobą manipulować.

Kampania idzie w parze z zeszłotygodniowym wprowadzeniem nowego typu powiadomień, które informują, gdy ktoś chce podzielić się artykułem starszym niż 90 dni. Celem wprowadzania tego typu aktualizacji jest dostarczanie ludziom dodatkowego kontekstu, pomagając im podjąć świadome decyzje dotyczące tego, co przekazują innym na Facebooku.© Portal Spożywczy 2021-07-31 10:27:48