Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Amazon odpowiedzialny za sprzedaż wadliwego produktu

Sąd apelacyjny w Kalifornii orzekł, że Amazon ponosi odpowiedzialność za sprzedaż wadliwego produktu na swojej stronie, nawet jeśli transakcja realizowana była przez zewnętrznego sprzedawcę. Wyrok jest precedensowy i może oznaczać problemy dla koncernu.


© Portal Spożywczy 2022-06-30 11:57:45