Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS podał fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 r: wzrost produkcji mleka i jaj, a żywca rzeźnego bez zmian

Główny Urząd Statystyczny podał poziomy produkcji podstawowych produktów zwierzęcych w 2019 roku. Produkcja żywca rzeźnego utrzymała się na zbliżonym poziomie do 2018 roku, produkcja mleka wzrosła o 2,3 proc., a jaj kurzych wzrosła o 2,1 proc.


© Portal Spożywczy 2021-06-18 13:32:24