Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wyzwania Mere w Polsce to bardzo silna konkurencja i brak świadomości marki

25 lipca sieć Mere zadebiutowała w Polsce. Czy odniesie sukces? Tego nie wiemy, ale patrząc na wcześniejsze europejskie debiuty raczej nie zagrozi obecnym w kraju graczom.


© Portal Spożywczy 2021-06-13 19:40:55