Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Minister Emilewicz: chcemy skupić się na kluczowych kwestiach dot. powrotu UE na ścieżkę wzrostu

Chcemy skupić się na najważniejszych kwestiach związanych z powrotem UE na ścieżkę wzrostu gospodarczego - wskazała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.


Autor: PAP
Data: 24-09-2020, 14:00

Nasz kraj zainaugurował gospodarczą część polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju w czwartkowym komunikacie, główne cele naszej prezydencji w V4 to: wspólne stanowisko wobec Europejskiego Instrumentu Odbudowy, a także współpraca w dziedzinie służby zdrowia, cyfryzacji, polityki przemysłowej, socjalnej, rolnictwa oraz transportu.

"Prezydencja w V4, którą Polska sprawuje od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 r., przypada na okres szczególnych wyzwań, nie tylko dla regionu Europy Środkowej, ale i dla całej Unii Europejskiej. Stąd też chcemy skupić się na najważniejszych kwestiach związanych z powrotem Unii na ścieżkę wzrostu gospodarczego" - podkreśliła cytowana w komunikacie wicepremier Jadwiga Emilewicz, która w środę uczestniczyła w spotkaniu szefów resortów gospodarczych Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Jak zaznaczyło MR, wśród priorytetowych zagadnień omówionych w Warszawie w ramach V4 znalazły się sprawy reindustrializacji Europy, autonomii strategicznej UE oraz rozwoju nowoczesnych technologii.

Minister zwróciła uwagę, że nasza prezydencja w V4 zbiega się z "bezprecedensowym ogólnoświatowym kryzysem, wywołanym pandemią COVID-19". "Wystawiła ona funkcjonowanie państw i społeczeństw na ciężką próbę. Reakcja Europy na pandemię ma istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych krajów UE" - oceniła.

Według szefowej MR naszym zadaniem jest budowanie wizerunku regionu Europy Środkowej oraz V4, jako elastycznego i konstruktywnego partnera. "W tych trudnych czasach niezbędne jest prowadzenie dialogu. Równie duże znaczenie mają solidarność i dobra wola" - zaznaczyła.

Ministrowie gospodarki V4 przyjęli wspólny komunikat dotyczący współpracy gospodarczej, która ma na celu przywrócenie Europy na ścieżkę wzrostu. Jak wyjaśniło MR, wskazali oni na kluczową rolę Jednolitego Rynku w zapewnieniu dobrobytu obywatelom Unii - wzywając jednocześnie Komisję Europejską do przeciwdziałania "wszelkim formom protekcjonizmu wewnętrznego w obrocie towarami i usługami".

Podkreślając potrzebę ambitnej polityki handlowej - w tym niezbędną reformę WTO - wskazano na konieczność dywersyfikacji łańcuchów dostaw i produkcji przemysłowej, niezbędną dla osiągnięcia autonomii strategicznej UE. "Uczestnicy spotkania nawiązali przy tym do tzw. Deklaracji Warszawskiej na rzecz współpracy w zagadnieniach cyfrowych, ogłoszonej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej 28 marca 2017 roku, zapowiadając wzmożoną współpracę w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i centrów innowacji" - wskazało MR.

Resort zwrócił uwagę, że przywrócenie konkurencyjności europejskiemu przemysłowi w warunkach jednoczesnej globalnej konkurencji i transformacji energetycznej to jeden z głównych celów strategii UE w usuwaniu skutków pandemii w gospodarce. "Polska widzi szanse wzmocnienia ekonomicznego w związku ze zmianami w strukturze łańcuchów dostaw. Chcemy także wykorzystać potencjał Europy Środkowej do przejęcia części zaawansowanej produkcji ulokowanej dotychczas poza granicami UE" - zaznaczył. 

© Portal Spożywczy 2020-12-02 20:14:07