Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Eurocash opublikowała raport odpowiedzialności społecznej w czasie epidemii

2 300 zrealizowanych zakupów dla seniorów, 30 tys. obiadów dla personelu medycznego, 90 tys. litrów wody dla szpitali i bezcenny czas oraz wysiłek tysięcy pracowników i przedsiębiorców. Grupa Eurocash opublikowała właśnie raport podsumowujący jej zaangażowanie w walkę z epidemią w ciągu ostatnich miesięcy.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 25-09-2020, 15:15
Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash, fot. materiały prasowe

 – Od początku epidemii mieliśmy świadomość, że skala naszej działalności nakłada na nas ogromną odpowiedzialność. W krótkim czasie musieliśmy dynamicznie dostosować działalność całej Grupy do nowej rzeczywistości, by móc realizować naszą misję zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw i dostarczania żywności do ludzi w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości i wsi, które często są poza obszarem biznesowego zainteresowania wielkich sieci handlowych. Zaangażowały się w to dziesiątki tysięcy naszych pracowników i klientów – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash. 

– Nasza praca na poziomie biznesu zaowocowała zaangażowaniem społecznym wielu ludzi, a skala i zasięg przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Zjawisko to określiliśmy w tytule naszego raportu jako „Sieć Społecznego Zaangażowania”. Dlaczego? Grupa Eurocash to podmiot o złożonej strukturze, którą tworzą różne grupy osób, połączone ze sobą bezpośrednio lub pośrednio, które połączył wspólny cel – zaangażowanie w walkę z COVID-19. Jedna grupa przekazywała impuls kolejnej, tym samym tworząc „Sieć Społecznego Zaangażowania”. To z kolei przełożyło się na pomoc instytucjom i osobom fizycznym – dodaje Kopaczewska. 

W raporcie „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19” zaprezentowano działania podjęte dla, i przez pracowników, przedsiębiorców i konsumentów w okresie od marca do sierpnia 2020 r. Opisane aktywności podzielone zostały na następujące rozdziały:

Odpowiedzialne zarządzanie – Sztab Eurocash ds. COVID-19 – rozdział, w którym opisano pracę działającego w trybie 24/7 Sztabu ds. COVID-19, odpowiedzialnego za koordynowanie działań i wydawanie zaleceń dot. COVID-19 dla wszystkich struktur w firmie.

Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników – w tej części raportu Grupa zaprezentowała akcje edukacyjne i wolontariackie pracowników takie jak np. Zakupy dla Seniora 60+, w której udział wzięło ponad 240 ochotników. Podsumowano także działania dot. zmiany organizacji pracy i zapewnienia ochrony osobistej. W tym celu Grupa zakupiła m.in. około 830 tys. szt. maseczek jednorazowych, 24,5 mln szt. rękawiczek foliowych, 6,6 mln szt. rękawiczek gumowych, 24,5 tys. szt. przyłbic ochronnych, czy 172 tys. l środków do dezynfekcji rąk.

Działania na rzecz przedsiębiorców – to rozdział podsumowujący działania edukacyjne i bieżące wsparcie okazane klientom przez Grupę, którzy m.in. poprzez platformę eurocash.pl i kanały Akademii Umiejętności Eurocash mogli dowiedzieć się o nowych zasadach organizacji pracy sklepu, szybko wdrożyć nowo zatrudnionych pracowników, czy poznać zasady korzystania z Tarczy Antykryzysowej. Łącznie w 58 wydarzeniach online zorganizowanych przez Akademię Umiejętności Eurocash wzięło udział ponad 8 700 uczestników. Wśród innych działań na rzecz klientów Grupy znajdziemy m.in. przekazanie 10 mln zł wsparcia na fundusz pomocy dla przedsiębiorców przez Polską Sieć Handlową Lewiatan, czy informacje o akcji „Herosi Codzienności”. Celem projektu było pokazanie znaczenia pracowników handlu w społeczeństwie, którzy zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i na co dzień, poza wykonywaniem swojej pracy potrafią okazać odwagę i wielkie serce.

Działania na rzecz konsumentów – rozdział prezentujący akcje prowadzone przez pracowników, przedsiębiorców i sieci organizowane przez Grupę na rzecz bezpieczeństwa i wsparcia osób z grup podwyższonego ryzyka czy personelu medycznego. Przykładem takich działań jest m.in.  500 akcji pomocy zorganizowanych przez franczyzobiorców Groszka na pomoc w walce z koronawirusem, a także realizacja 13 000 zamówień dla seniorów przez Polską Sieć Handlową Lewiatan.

© Portal Spożywczy 2020-11-29 12:02:37