Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ciasteczka z Krakowa wchodzą w... fotowoltaikę

Zarząd firmy Ciasteczka z Krakowa S.A. poinformował, że 30 września br. podpisana została umowa objęcia 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16 mln zł. W zamian Ciasteczka nabyły pakiet większościowy udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. Spółka w najbliższym czasie zamierza zmienić profil prowadzonej działalności na fotowoltaikę.


Autor: www.dlahandlu.pl
Data: 01-10-2020, 11:23
Ciasteczka z Krakowa zmienią profil działalności na fotowoltaikę/ fot. materiały prasowe

- Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały objęte w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu spółki w tym zakresie - podano w komunikacie.

W styczniu br. informowaliśmy, że Omegia, główny akcjonariusz spółki cukierniczej, chce w tym roku sprzedać wszystkie jej akcje.

— Rozważamy nową emisję akcji. Pozyskane z rynku pieniądze przeznaczymy na inwestycje rozwojowe — mówiła wówczas Ewa Molęda, prezes CzK.

© Portal Spożywczy 2020-12-02 08:49:55