Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jeronimo Martins Polska wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Jeronimo Martins Polska wzywa swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Na podstawie dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millenium Dom Maklerski wybrany uchwałą WZA.


Autor: www.dlahandlu.pl
Data: 08-10-2020, 08:18
Biedronka wzywa do składania dokumentów akcji/ fot. materiały prasowe

Wezwanie jest obowiązkiem spółki wynikającym z wprowadzonego ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw procesu dematerializacji akcji.

Przypomnijmy, że 16 lipca 2019 r. w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów są akcje Jeronimo Martins.

Na co dzień akcje tej spółki notowane są na giełdzie w Lizbonie, jednak poprzez certyfikaty możliwa jest pośrednia inwestycja w te papiery na GPW. 

© Portal Spożywczy 2020-11-27 01:07:38