Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kawa a zmiany klimatu. Czy wkrótce zabraknie nam Arabiki?

Zmiany klimatu mogą znacząco ograniczyć dostępność do kawy. Szczególnie wrażliwe na wzrosty temperatury są plantacje Arabiki - wynika z najnowszego raportu Koalicji Klimatycznej.


Autor: Raport "Wpływ zmiany klimatu w zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski"
Data: 15-10-2020, 14:00
Kawa a zmiany klimatu. Czy wkrótce zabraknie Arabiki? fot. pixabay

Jak wyjaśniono w raporcie, kawę uprawia się w strefie tropikalnej między zwrotnikiem Raka a zwrotnikiem Koziorożca, z wyjątkiem Mozambiku, który leży na południe od wymienionej strefy.

Kawę uprawia się w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Północnej oraz Oceanii. Uznaje się, że temperatura i dostępność wody mają kluczowe znaczenie dla wydajności produkcji kawy, choć podstawowe gatunki: Arabika i Robusta, różnią się wrażliwością na modyfikację tych czynników.

Arabica jest bardziej wrażliwa i trudniejsza w uprawie. Jej plantacje muszą być położone na wysokości od około 1000 do 2000 m nad poziomem morza. Wymagają gleb o niskim pH. Uprawiana jest przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej, silnie reaguje na wzrost temperatury, zwłaszcza jeśli występuje on podczas kwitnienia i owocowania. Optymalna temperatura uprawy waha się w przedziale 10–30°C. Wzrost średniej temperatury podczas owocowania ponad 23°C utrudnia dojrzewanie owoców, a wzrost temperatur ponad 30°C zmniejsza wzrost roślin, powoduje żółknięcie i utratę liści, w znacznym stopniu ograniczając plonowanie. Wysokie temperatury znacząco zwiększają narażenie upraw na choroby i szkodniki, a stres wodny zmniejsza efektywność fotosyntezy. Wzrost temperatury zwiększa także zagrożenie upraw Arabiki na chorobę Hemileia Vastatrix (tzw. Rdza Kawowa), która już dziś jest istotnym czynnikiem wpływającym na uprawę tego gatunku.

Kawa Robusta jest mniej wrażliwa na wysokie temperatury (choć bardziej wrażliwa na niskie temperatury), dlatego też uznaje się ją za mniej wrażliwą na skutki zmiany klimatu. Jest łatwiejsza w uprawie i bardziej odporna na choroby. Optymalna temperatura uprawy waha się w przedziale od 12 do 36°C. Uznaje się, że uprawa Robusty będzie mniej wrażliwa na skutki zmiany klimatu, choć zdaniem części badaczy może to być rezultatem mniejszej liczby badań prowadzonych w odniesieniu do tego gatunku, gdyż ma on mniejsze znaczenie w globalnym rynku kawy (udział Arabiki w rynku wynosi ponad 70%, podczas gdy Robusty poniżej 30%). Ponieważ plantacje Robusty mogą być położone w bardziej przystępnych rejonach, na wysokości już od około 200 m nad poziomem morza, to uznaje się, że gatunek ten łatwiej zaadaptuje się do zmiany klimatu w przypadku znaczącego wzrostu temperatury, jej plantacje będzie można przenieść na większe wysokości. W przypadku Arabiki przeniesienie upraw na wyżej położone tereny może nie być fizycznie możliwe.

Zob. Zmiany klimatu ograniczając ich dostępność

 

© Portal Spożywczy 2020-11-27 22:14:32