Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Tegoroczna edycja seminarium Techmilk odbędzie się w formie webinarium

W dniach 17-18 lutego 2021r. w formie webinarium odbędzie się Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka Techmilk 2021.


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 21-01-2021, 10:46

Zgłoszenia uczestników z zakładów mleczarskich należy przesłać na adres techmilk@uwm.edu.plw terminie do 15.02.2021r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.uwm.edu.pl/techmilk

Techmilk jest organizowany przez Katedrę Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko−Mazurski w Olsztynie.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 22:44:19