Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MRiRW: Chcemy nakłonić Pragę do wycofania się z pomysłu "czeskich półek"

- Od rozpoczęcia prac nad nowelizacją przez Republikę Czeską, prowadzimy intensywne działania o charakterze dyplomatycznym. Mają one na celu skłonienie Republiki Czeskiej do wycofania się z zaproponowanych poprawek w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych - poinformował serwis portalspozywczy.pl Dariusz Mamiński, Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Medialnej Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Autor: Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl
Data: 26-01-2021, 10:45
Ministerstwo rolnictwa zapewnia, że chce skłonić Czechów do wycofania się z pomysłu "czeskich półek" w sklepach. fot. shutterstock

Jak informowaliśmy, 20 stycznia czeski parlament uchwalił przepisy, w myśl których od 2022 r. w tamtejszych sklepach będzie musiało się znaleźć co najmniej 55 proc. produktów czeskiej produkcji. W 2028 roku wskaźnik ten ma wynieść co najmniej 73 proc.

O reakcję polskich władz wobec działań podejmowanych przez Czechów zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wskazuje w przesłanej serwisowi portalspozywczy.pl odpowiedzi Dariusz Mamiński, Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Medialnej Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW, przede wszystkim należy mieć na uwadze, że opisane przepisy nie weszły jeszcze w życie.

- Są one nadal procedowane w Republice Czeskiej 20 stycznia 2021 r., w III czytaniu w Izbie Poselskiej Republiki Czeskiej zostały przyjęte poprawki do ustawy o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych. Zgodnie z tymi poprawkami od 2022 roku w sklepach o powierzchni ponad 400 mkw. mają pojawić się obowiązkowe kwoty sprzedaży czeskiej żywności w wybranych kategoriach. W najbliższym czasie projekt zmian ww. ustawy będzie przedmiotem dyskusji w czeskim Senacie. Następnie, w zależności od głosowania i decyzji czeskiego Senatu, mogą trafić do podpisu Prezydenta Republiki Czeskiej lub ponownie do rozpatrzenia przez Izbę Poselską - dodaje.

Nasz rozmówca zapewnia, że MRiRW monitoruje sprawę w porozumieniu z MSZ, KPRM oraz Ambasadą RP w Pradze.

- Wspólnie z tymi instytucjami podejmujemy działania zmierzające do zapobieżenia wprowadzeniu poprawek do ww. ustawy, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na eksport polskiej żywności do Republiki Czeskiej - dodał.

Mamiński zaznacza, że już od rozpoczęcia prac nad nowelizacją przez Republikę Czeską, Polska prowadzi intensywne działania o charakterze dyplomatycznym. 

- Mają one na celu skłonienie Republiki Czeskiej do wycofania się z zaproponowanych poprawek w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych, z uwagi na wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE oraz niekorzystny charakter dla polskich eksporterów produktów rolno-spożywczych do Republiki Czeskiej - podsumował przedstawiciel ministerstwa rolnictwa.

© Portal Spożywczy 2021-04-12 05:00:46