Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Syndyk złożył plan podziału funduszy masy upadłościowej bdsklep.pl

Syndyk Józef Gliński w postępowaniu upadłościowym spółki BDSKLEP.PL (sygn. akt VIII GUp 86/20) 15 stycznia 2021 roku złożył sędziemu komisarzowi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Wcześniej, w grudniu 2020 syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 i 2, w postępowaniu upadłościowym spółki BDSKLEP.PL.
Autor: www.dlahandlu.pl
Data: 22-02-2021, 08:07
Syndyk złożył plan podziału funduszy masy upadłościowej bdsklep.pl/ fot. shutterstock

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z wniosku dłużnika BDSKLEP.PL 17 kwietnia 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika BDSKLEP.PL. Wcześniej 26 lutego 2020 roku sąd zabezpieczył majątek dłużnika.

Jak wynika ze sprawozdania złożonego do KRS od 01.08.2016 właścicielami spółki były: WS INVESTMENTS LIMITED: 64% udziałów (21 363 udziałów o wartości 1000 zł każdy udział); BRAND DISTRIBUTION COMPANY.: 21% udziałów (7 000 udziałów o wartości 1000 zł każdy udział); VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA: 15% udziałów (5 000 udziałów o wartości 1000 zł każdy udział).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W dniu 18.04.2019 dokonano zmian postanowień umowy spółki, na mocy których dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego spółki do kwoty 33 363 000 zł poprzez emisję dodatkowych 8 363 udziałów o wartości 1000 zł każdy. Wszystkie nowe udziały objęte zostały przez wspólnika WS
INVESTMENTS LIMITED.

Problematyczne okazały się konflikty pomiędzy wspólnikami spółki, przekładające się na trudności w podejmowaniu decyzji przez ówczesnego prezesa zarządu – Marcina Majznera. Przeważające negatywne oceny bdsklep.pl wśród klientów utrudniały sprzedaż, m.in. poprzez blokowanie przez platformę Allegro (platforma, przez którą miało miejsce ok. 80% sprzedaży spółki) niektórych funkcji sprzedaży. 

Pomimo podjętych działań wynik finansowy spółki za rok 2019 zamknął się kwotą straty w
wysokości 10.150.423,02 zł ( o 38 proc. wyższa niż w 2018 roku). Na dzień 31.12.2019 w spółce pracowało 89 osób na podstawie umowy o pracę oraz 1 osoba wykonująca na rzecz spółki usługi na podstawie umowy o świadczenie usług.

W 2019 roku zostały utworzone odpisy aktualizacyjne na kwotę 816 145,58 zł i dotyczyły odpisów na wartość aktywów trwałych oraz na wartość towarów sprzedanych poniżej ceny zakupu. Dodatkowo utworzono rezerwy w kwocie 1 970 744,08 zł z czego 1 772 421,00 zł na sankcję w wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od sierpnia do grudnia 2017. Pozostała kwota to rezerwy na odszkodowania i odprawy dla pracowników z tytułu likwidacji spółki.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 05:06:27