Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Najważniejsze trendy na rynku rolno-spożywczym w marcu

Analitycy Banku Pekao SA przedstawiają najważniejsze trendy branży rolno-spożywczej w segmentach: mięso czerwone, mięso drobiowe, produkty mleczne, zboża i pasze.


© Portal Spożywczy 2021-09-20 22:37:54