Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Napływ funduszy UE podbije dynamikę PKB Polski

Napływ tradycyjnych i dodatkowych funduszy UE z Funduszu Odbudowy podbije dynamikę PKB Polski w latach 2021-27 o 0,2 pkt. proc. rocznie i w takiej samej skali przyczyni się do spadku relacji długu publicznego rocznie - szacuje agencja ratingowa Moody's.


© Portal Spożywczy 2022-06-25 15:50:02