Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Krynica Vitamin: rekordowe wyniki - wzrost zysku netto o 655 proc.

Krynica Vitamin SA potwierdziła wcześniejsze szacunki o rekordowym w historii wyniku za 2020 r. Spółka wypracowała 445,9 mln zł (wzrost o 50 proc. r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na 87,6 mln zł EBITDA (wzrost o 337 proc. r/r) oraz 56,9 mln zł zysku netto (wzrost o 655 proc. r/r).

- W trudnym 2020 r. podjęliśmy się bardzo wymagających i ryzykownych działań. Wyjście ze sprzedażą dezynfektantów miało ogromny wpływ na spółkę. Uratowaliśmy miejsca pracy i włączyliśmy się do walki z pandemią. Przyniosło to nam znaczny wzrost przychodów. Podstawowa działalność biznesowa była również bardzo istotna. Jej dwucyfrowy wzrost w minionym roku jest satysfakcjonujący. To wszystko dzięki sukcesywnie rozwijanej sprzedaży eksportowej. Chcemy iść dalej, traktując 2020 rok jako trampolinę do rozwoju – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

Sprzedaż zagraniczna Krynicy Vitamin rośnie z roku na rok. Produkty spółki są obecne na prawie 40 rynkach zagranicznych. Przychody z eksportu w 2020 r. stanowiły ponad połowę wszystkich przychodów. Największy wpływ na zmianę w geograficznej strukturze przychodów miało podpisanie kontraktu na dostawy napojów energetycznych na rynek amerykański. Dzięki temu USA stały się drugim największym (po Niemczech) rynkiem zagranicznym z 10 proc. udziałem w przychodach Krynicy Vitamin. 

Wyniki finansowe osiągnięte w minionym roku poprawiły sytuację płynnościową i długu Krynicy Vitamin. Wskaźnik zadłużenia Spółki w stosunku do EBITDA na koniec roku wynosił zaledwie 0,4 (wobec 2,9 w 2019 r.). W ubiegłym roku Krynica Vitamin wydała na inwestycje 16 mln zł. Zrealizowano m.in. budowę syropiarni, rozbudowano oczyszczalnię ścieków w zakładzie w Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu.

Nowe inwestycje Krynica Vitamin

Wyniki wypracowane w 2020 r. oraz zdrowa sytuacja finansowa pozwalają Krynicy Vitamin realizować nowe inwestycje w obecnym roku. Spółka planuje wydać w 2021 roku na inwestycje nawet do 40 milionów złotych. Jest to duży wysiłek finansowy, ale spółka ma stabilne podstawy i będzie starała się pozyskać częściowo zewnętrzne finansowanie. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie na Podlasiu oraz rozbudowa części chemiczno-kosmetycznej w Niechcicach. W długim terminie zrealizowane inwestycje przyniosą wzrost mocy produkcyjnych, poprawę jakości oraz rozszerzenie portfolio produktowego Krynicy Vitamin.

- Dobre decyzje, realizacja strategii przynoszą stałe wpływy z naszej działalności operacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować ambitne plany inwestycyjne. Osiągnięty sukces w dezynfektantach skłonił nas do zbudowania działu chemiczno-kosmetycznego. Będzie to druga noga biznesowa Krynicy Vitamin. Zakład powstaje na 15-hektarowej działce pod Piotrkowem Trybunalskim. W zakładzie znajdzie się kilka linii produkcyjnych do rozlewu m.in. płynów i żelów do dezynfekcji. Wierzę, że ten segment stanie się naszym stabilnym źródłem przychodów i zysków w kolejnych latach – podsumował Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin w obecnym roku skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej rynku odbiorców. Dział R&D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z niższą zawartością cukru, co pozwala klientom obniżyć poziom opłaty cukrowej, a także nowe formuły środków ochrony osobistej oraz kosmetyków.© Portal Spożywczy 2021-06-25 11:27:24