Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Bioróżnorodność chroni przed pandemiami

Gwarancją naszego przetrwania i bezpieczeństwa na Ziemi jest zachowanie różnorodności biologicznej na różnych szczeblach życia - genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym - mówi ekolog prof. Piotr Skubała.


© Portal Spożywczy 2021-06-23 23:30:20