Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W Warszawie ograniczenia w rozpalaniu grilli i ognisk

W kilku stołecznych dzielnicach m.in. na Woli czy Mokotowie istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Benzo(a)piren jest jednym z głównych składników zanieczyszczenia powietrza. Dla mieszkańców oznacza to wprowadzenie ograniczeń m.in. w rozpalaniu grilli i ognisk od początku tego tygodnia.


© Portal Spożywczy 2021-06-21 00:19:01