Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ambra: dynamicznie rosnące przychody i zyski w III kw. 2020/2021

Grupy Ambra zanotowała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021 wzrost przychodów ze sprzedaży o 24,0 proc. do 132,5 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 4,7 mln zł do 2,2 mln zł. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży najbardziej przyczyniły się wina spokojne.


© Portal Spożywczy 2021-08-04 13:36:46