Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wzrost zakupów online to zmiana o charakterze długotrwałym

Prognozuje się, że e-commerce będzie w Polsce jednym z najbardziej obiecujących kanałów w ciągu najbliższych 5 lat, wykazując średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 10% w ujęciu stałym.


© Portal Spożywczy 2021-07-29 01:35:50