Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nikt nie ocenił skutków strategii Od Pola Do Stołu

Działające w Europie organizacje rolnicze i rolno-spożywcze wystosowały wspólną deklarację w pierwszą rocznicę opublikowania strategii Od Pola do Stołu. Wyrażają w niej swoje obawy, wytykają także Komisji Europejskiej zaniedbania, brak dialogu i przede wszystkim kompleksowej oceny skutków wdrożenia tej strategii.


© Portal Spożywczy 2021-07-29 00:20:45