Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Brak poprawki 171 nie zmniejsza ochrony produktów mlecznych

Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska odrzuciły poprawkę 171 do rozporządzenia 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Poprosiliśmy o komentarz Marcina Hydzika, prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka.


© Portal Spożywczy 2021-07-24 10:20:12