Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

OSM Piątnica wycofała się z maseczek dla niezaszczepionych

OSM Piątnica informuje, iż zarządzenie nr 3/2021 dotyczące m.in. zwolnienia z obowiązku noszenia maseczek osób zaszczepionych zostało uchylone i z dniem 1 czerwca 2021 roku przywrócone zostały dotychczasowe zasady dotyczące stosowania środków ochronnych przez wszystkich pracowników.


© Portal Spożywczy 2022-09-29 14:25:38