Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Szwajcarzy odrzucają ekologiczne reformy z obawy o czekoladę

W niedzielnym referendum obywatele Szwajcarii powiedzieli „nie” ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i zakazaniu użycia pestycydów. to drugie mogłoby mieć ogromny wpływ na rozwój rynku spożywczego, nie tylko w tym kraju - podaje "Rzeczpospolita".

Inicjatywa, zatytułowana „Dla Szwajcarii wolnej od syntetycznych pestycydów”, wzywa do ogólnokrajowego zakazu stosowania tych chemikaliów w ciągu 10 lat. Druga, „Dla czystej wody pitnej i zdrowej żywności”, zakładała, że jedynie rolnicy, którzy zrezygnują ze stosowania pestycydów oraz większości antybiotyków byliby uprawnieni do otrzymywania rządowych dotacji. 

Projekt uczyniłby Szwajcarię drugim po Butanie krajem na świecie, który całkowicie zakazał stosowania tych chemikaliów. Jego zwolennicy wskazywali na niepokojąco wysoki poziom pestycydów w wodzie oraz ich szkodliwy wpływ na rośliny, zwierzęta i owady. 

Pestycydy a ceny żywności i czekolady

Przeciwnicy projektu argumentowali z kolei, że ograniczenia w tym zakresie mogą doprowadzić do wzrostu cen żywności, spadku zatrudnienia w przemyśle spożywczym i większego uzależnienia od importu. Urs Furrer, dyrektor Szwajcarskiego Stowarzyszenia Producentów Czekolady Chocosuisse przyznał, że zgadza się z propozycją zakazu stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, ale wówczas cena szwajcarskiej czekolady, która domyślnie stałaby się ekologiczna, wzrosłaby, a udział Szwajcarii w światowym rynku czekolady zmniejszyłby się, gdyż rynek ekologicznej czekolady jest zbyt mały.© Portal Spożywczy 2021-09-24 02:57:21