Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Coraz lepsza sytuacja w sektorze usług

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny sprzedaż w sektorze usług zaczęła się poprawiać na wiosnę, ale dopiero w maju udział firm notujących jej wzrost (30 proc.) był większy niż tych, które odczuły jej spadek (24 proc.) - informuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).


© Portal Spożywczy 2021-09-20 23:12:08