Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PIP przypomina o zimnych napojach dla pracowników

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.


© Portal Spożywczy 2021-09-24 09:14:43