Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jakie są najnowsze trendy pracownicze?

Z badań prowadzonych przez Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji, wynika, iż brakuje korelacji powiązanej z ilością i jakością benefitów, a wskaźnikiem zwolnień chorobowych.


© Portal Spożywczy 2021-09-25 04:49:51