Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Żabka podejmuje nowe działania w obszarze GOZ

Żabka podjęła się zobowiązań w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.


© Portal Spożywczy 2021-09-25 05:37:25