Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PKN Orlen: 80 proc. stacji ma placówki gastronomiczne

Już 2239 stacji paliw PKN Orlen, czyli około 80 proc., wyposażonych jest w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1730 w Polsce, 315 w Czechach, 151 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji.

Na koniec drugiego kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty (r/r). 

PKN Orlen - rekordowe wyniki za I półorcze 2021

Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał 2021 roku z historycznie rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost aż o 1,2 mld zł (r/r). Zysk netto wyniósł 2,2 mld zł, a przychody wzrosły o 73% (r/r) do 29,4 mld zł. Największy wpływ na wyniki Grupy ORLEN miały segmenty energetyki i petrochemii. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN pochodzi z rynków zagranicznych.© Portal Spożywczy 2021-10-17 20:48:52