Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

190 pracowników stacji paliw Auchan ma nowego pracodawcę

Nowa spółka Auchan - Hyperoil - oficjalnie przejmuje część firmy zajmującą się stacjami paliw. Tym samym 190 pracowników Auchan ma nowego pracodawcę.

2 lipca br. spółka Auchan Polska zarejestrowała plan podziału firmy. Spółką dzieloną jest Auchan Polska, a przejmującą Hyperoil (nowa firma zarejestrowana 14 czerwca, która zajmuje się sprzedażą paliw, prowadzeniem stacji paliw Auchan). 

W ramach podziału, część działalności Auchan Polska zostanie przeniesiona na Hyperoil. Podział nastąpi poprzez podwyższenie kapitału Hyperoil o kwotę 895 000 zł w drodze ustanowienia udziałów podziałowych, które zostaną przydzielone wspólnikom Auchan Polska. 

Pracownicy spółki Auchan Polska staną się pracownikami spółki Hyperoil. Do nowego podmiotu przejdzie łącznie 190 pracowników, w tym:
- 183 kasjerów stacji paliw,
- 4 managerów regionalnych,
- manager kontroli zarządzania,
- specjalista ds. rozliczeń,
- koordynator techniczno-administracyjny.

Czytaj więcej w dlahandlu.pl© Portal Spożywczy 2021-10-17 21:56:28