Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Producenci materiału biologicznego piszą do ministra rolnictwa

Branża producentów materiału biologicznego apeluje do MRiRW o pilne opracowanie kompleksowego programu działań dla ochrony krajowego materiału biologicznego.


© Portal Spożywczy 2021-10-27 15:14:01