Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR od 18 X rozpocznie wypłatę zaliczek dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 października rozpocznie wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. dla rolników, a ich wartość szacowana jest na 2,34 mld euro - podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia

Dopłaty mają stanowić 70 proc. dopłat bezpośrednich na następny rok.
 
"W 2021 r., ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, a także w związku z wystąpieniem suszy, znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce doświadcza trudności finansowych i problemów z płynnością finansową, które w istotny sposób wpływają na pogorszenie zdolności gospodarstw do realizacji zobowiązań. Okoliczności te stanowią przesłankę do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r." - napisano w uzasadnieniu© Portal Spożywczy 2021-10-25 07:10:35