Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mniejsza prognoza światowej produkcji zbóż

Trwałe warunki suszy w kilku głównych krajach produkujących spowodowały zmniejszenie lipcowej prognozy światowej produkcji zbóż w 2021 r. o 29,3 mln ton - informuje farmer.pl

Obecnie prognoza została ustalona na 2,788 mld ton. Pomimo tej redukcji, globalna produkcja zbóż nadal ma być wyższa o 0,7 procent (18,7 mln ton) w stosunku do wyniku z 2020 roku.

Produkcja pszenicy

Wśród najważniejszych zbóż prognoza światowej produkcji pszenicy w 2021 r. uległa największej korekcie w dół i została obniżona od lipca o 15,2 mln ton do 769,5 mln ton, o 0,7 proc. (5,7 mln ton) poniżej wyniku z poprzedniego roku.

Spadek ten odzwierciedla przede wszystkim negatywny wpływ przedłużającej się suszy na perspektywy plonowania w USA, Kanadzie i w mniejszym stopniu, Kazachstanie, a także niesprzyjające warunki pogodowe w Rosji, które zwiększyły straty plonów ozimych i obniżyły zbiory w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Redukcje te z nawiązką zrekompensowały korekty w górę prognoz dotyczących produkcji w Brazylii, UE i na Ukrainie, poparte utrzymującą się korzystną pogodą.

Całość na farmer.pl© Portal Spożywczy 2021-10-25 06:45:39