Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PARP podała wyniki konkursu m.in. dla firm spożywczych

Konkurs „Badania na rynek”, w którym przedsiębiorcy MŚP złożyli łącznie 660 wniosków o dofinansowanie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych został rozstrzygnięty. 132 projekty uzyskały rekomendację do dofinansowania.


© Portal Spożywczy 2021-10-17 02:29:45