Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Żywność w Polsce głównie marnują... konsumenci

Za ok. 60 proc. marnowanej w Polsce żywności odpowiadają konsumenci. Pozostała część ulega zniszczeniu w procesie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji.


© Portal Spożywczy 2021-10-27 14:41:12