Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Eurocash o wpływie na innowacyjność swoich klientów

Grupa Eurocash opublikowała pierwszy „Raport wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów” za 2020 rok. Wpływ ten wyniósł 41,2%. Pozostałe 58,8% stanowią inne czynniki takie jak otoczenie biznesowe, regulacje prawne i podatkowe oraz postawa przedsiębiorców.


© Portal Spożywczy 2022-10-04 16:18:41