Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Gobarto podsumowało pierwsze półrocze 2021

W pierwszym półroczu 2021 roku GK Gobarto wypracowała ponad 29,6 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Grupa uzyskała dodatni, skonsolidowany zysk netto w wysokości 688 tys. zł.


© Portal Spożywczy 2021-11-30 19:15:08