Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GIS ostrzega przed salmonellą w sezamie

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek o wykryciu bakterii salmonelli w partii sezamu. Spożycie zanieczyszczonego produktu wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Chodzi o partię L 210791V858 produktu KRESTO SEZAM, 500 g, z terminem spożycia do 30.09.2022. Producentem jest VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice; krajem pochodzenia - Somalia.

- Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta/ dystrybutora o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami - poinformował w komunikacie GIS.

- Firma VOG Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego oraz informuje swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców - dodał GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu. Natomiast producent współpracuje z podmiotami sprzedającymi wskazaną partię w celu wycofania jej z obrotu, wyjaśnia także przyczynę zdarzenia.© Portal Spożywczy 2021-11-30 01:50:18