Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Producent ekożywności opuści GPW?

Walne zgromadzenie litewskiej spółki Auga Group zdecyduje 14 października o wycofaniu spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie.


© Portal Spożywczy 2021-12-08 07:44:12